Information om skadebesiktningar hos Dekra

Under onsdag eftermiddag nåddes vi av informationen att Dekra, med omedelbar verkan, blivit av med sin licens för att utföra kontrollbesiktningar. NF Fleet använder Dekra som leverantör av skadebesiktningar, vilket är två skilda produkter med olika krav, rutiner och organisationstillhörighet. Dessa påverkas inte och kunder till NF Fleet kan som vanligt återlämna sina bilar enligt gällande rutiner.

Kontrollbesiktningar

Kontrollorgan för kontrollbesiktningarna är Swedac, en svensk myndighet som utför kontroller samt ackrediterar företag inom bl.a. fordonsbesiktningsmarknaden. Det är Swedac som har återkallat Dekra Automotive ABs licens att utföra kontrollbesiktningar p.g.a. att de upptäckt brister på flera punkter och att Dekra enligt dem inte lever upp till de krav som ställs.

Dekra har valt att överklaga Swedacs beslut då de anser att beslutet tagits på fel grunder. Enligt Dekra ska kunder som har bokat tid för kontrollbesiktning bli kontaktade för att få sin tid ombokad och eventuella förbetalda besök återbetalade.

Skadebesiktningar

För skadebesiktningar är det beställaren som utför kontrollen, i detta fall NF Fleet som köpare av Dekras tjänster i form av skadebesiktningar. NF Fleet har tydligt uppsatta rutiner och genomför regelbundna uppföljningar och kontroller av skadeinspektionerna och dess utfall. Så sent som i onsdags förmiddag hade vi, på NFs initiativ, ett möte med representanter från Dekra för att diskutera samarbetet och de anpassningar som vi önskar för att ytterligare förbättra utförandet hos Dekra och den produkt vi som leasingbolag levererar till våra kunder.

Sammanfattning

Kontroll- och skadebesiktningar är två olika produkter hos Dekra, där den tidigare nu med omedelbar verkan blivit stoppad medan skadebesiktningarna, som tillhör en annan organisation, fortsatt kan utföras. I dagsläget betyder det ingen förändring i vår återlämningsrutin eller påverkan för våra kunder. NF Fleet ställer hårda krav på samtliga sina leverantörer och bevakar ärendet noga. Skulle ny information komma uppdaterar vi våra kunder skyndsamt.

← Tillbaka