Installation av laddbox skattepliktig förmån fr.o.m. 1 januari 2021

Laddbox skattepliktig om arbetsgivaren betalar

Fr.o.m. 1 januari 2021 ses en fast laddstation vid en anställds bostad för förmånsbil som en skattepliktig förmån, när arbetsgivaren bekostar den. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet av laddboxen inklusive installationen. Denna uppdatering berör enbart installationer utförda fr.o.m. 1 januari 2021. Förmånen uteblir om den anställde bekostar hela förmånens marknadsvärde via ett nettolöneavdrag. Övriga bruttolöneavdrag kopplade till laddboxen inklusive installation via arbetsgivaren påverkar inte förmånen.

En löstagbar laddstation eller laddkabel, som kan medföras i bilen och möjliggör laddning på olika platser, utgör sedan 1 januari extrautrustning och tas med i beräkningen av bilens förmånsvärde.

NF Fleet erbjuder förmånlig laddlösning

Är du som kund intresserad av hur ni kan lösa laddningen för era laddbara förmånsbilar är du varmt välkomna att kontakta er säljare eller KAM.

← Tillbaka