Detta gäller för tjänstebilar efter årsskiftet

Fr.o.m. 1 januari 2021

Slopad förmånsrabatt/10 000-kronorsavdraget

Alla miljöbilar som är laddbara eller drivs med gas blev vid årsskiftet 2020/2021 av med en förmånsrabatt som tidigare var 40% på förmånsvärdet (max 10 000 kr/år) vilket gjort det månatliga förmånsvärdet 833 kr högre per månad. Detta gäller oavsett registreringsdatum på bilen och påverkar alltså både gamla och nya bilar.

Justerade förmånsvärden

Vid varje årsskifte uppdateras också befintliga förmånsvärden i samband med att prisbasbelopp och statslåneränta justeras för det nya året. Nu kan du som förare eller fleet manager för en bil leasad av NF Fleet se det uppdaterade förmånsvärdet i vår kundportal My NF Fleet.

Export av klimatbonusbil

Regeringen lämnade förra året ett förslag att den första ägaren till en klimatbonusbil som exporteras inom fem år från första registreringsdatumet skulle återbetala hela bonusbeloppet. Det var meningen att detta skulle gälla fr.o.m. 1 januari 2021, men då förslaget har blivit enormt kritiserat, p.g.a. finansieringsupplägg som allt som oftast löper på 36 månader, att beloppet inte minskar över åren, osäkerheten för subjektet som köper in en ny bil m.m., är det nu återremitterat och ett nytt förslag är att vänta, dock oklart när.

 

Fr.o.m. 1 april 2021

Bonus Malus

Fr.o.m. 1 april 2021 gäller nya gränsvärden för bilars koldioxidutsläpp, som efter beslutade justeringar ytterligare premierar rena elbilar (0 gram CO2 per km), ger lite snålare bonus än tidigare för laddhybrider samt dessutom straffar bilar och lätta lastbilar med högre utsläpp både tidigare och hårdare än innan.

För bilar registrerade 1 januari 2020 – 31 mars 2021:

För bilar registrerade 1 april 2021 och tills vidare:

Vi har tidigare skrivit om hur regeringen vill göra förmånsbilen dyrare samt hur höstbudgeten påverkar ditt tjänstebilsinnehav.

 

Fr.o.m. 1 juli 2021

Justerad beräkning av bilförmån

Regeringens förslag om att göra förmånsbilen dyrare ligger just nu ute hos de olika remissinstanserna och besked väntas i mars/april för vad som väntas träda i kraft 1 juli 2021. Bakgrunden är att regeringen menar att det är mer fördelaktigt att ha en förmånsbil än vad det är att köpa motsvarande bil privat.

Idag beräknas värdet av en bilförmån på detta sätt:

0,29 x prisbasbelopp
+  nybilspriset x 0,75% av statslåneräntan
+ 9% av nybilspriset (om nybilspris uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp)
+ eventuellt lyxbilstillägg 20% för den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+ bilens fordonsskatt

Enligt förslaget vill man ändra beräkningen av bilförmånen till:
0,29  x prisbasbelopp
+ nybilspriset x (0,70% av statslåneräntan + 0,01)
+ 13% av nybilspriset
+ bilens fordonsskatt
(Lyxbilstillägg tas bort)

Enligt förslaget får bilar med ett inköpsvärde på mellan 250 000 och 350 000 kronor störst höjning medan bilar över 650 000 kr t.o.m. kan få sänkt förmånsvärde.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och skulle då påverka bilar registrerade för första gången det datumet eller senare. Beroende på hur er vagnpark ser ut med hänsyn tagen till körmönster, ålder och miltal på bilarna kan det vara aktuellt att se över innehavet. Vi hjälper er gärna.

← Tillbaka