NF Fleet är ett joint venture mellan
Nordea Finance och ALD Automotive

Brist på Adblue

I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina har det uppstått en brist på reningsvätskan Adblue, som bland annat består av naturgas. Priserna har sedan årsskiftet fördubblats och nu vittnar många om att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få tag på Adblue till dieselfordonet. I Sverige är de flesta lastbilar och cirka 600 000 personbilar programmerade att de måste använda Adblue. Saknas det i tanken går bilen ner i serviceläge och kan endast köras i låg hastighet till dess att Adblue är påfyllt igen.

Mattias Bergman, VD för branschföreningen Mobility Sweden (tidigare BIL Sweden) har varit i kontakt med Regeringen och ser två lösningar på problemet, som riskerar att drabba hela transportsektorn om lastbilarna stannar.

  • Ena vägen är att få fram alternativa leveranser av Adblue och de råmaterial som behövs för att framställa reningsvätskan.
  • Andra vägen "kräver en enorm logistik och planering" enligt Mattias Bergman och är att tillfälligt programmera om motorer så att de kan köras utan Adblue. Detta diskuteras på EU-nivå, men skulle kräva att alla berörda fordon behöver besöka en serviceverkstad.

Inför påsken väntas många långresor och vi uppmanar våra berörda förare att kontrollera sina Adblue-nivåer inför avfärd. Undvik att bunkra och hjälp varandra i de eventuella situationer som uppstår.

← Tillbaka