NF Fleet är ett joint venture mellan
Nordea Finance och ALD Automotive

Förslag att införa miljöklass 3 i central del av Stockholm fr.o.m. 31 december 2024

Sedan 1 januari 2020 kan kommuner införa miljöklass 1, 2 eller 3 i sin kommun för att på så sätt utesluta vissa fordon ur särskilt miljökänsliga områden. Ingen kommun har ännu infört miljöklass 3, den miljözon med tuffast regler, förrän nu.

 

I slutet på november ska Stockholms kommunfullmäktige ta beslut om ett förslag att införa den hårdaste miljözonen, klass 3, i 20 kvarter i centrala Stockholm. Regleringen ska gälla dygnet runt, årets alla dagar.

 

Det är ett område på cirka 180 000 kvadratmeter innanför Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Nyss nämnda gator ingår inte i zonen, däremot Klaratunnels in- och utfart vid Mäster Samuelsgatan.

 

Går förslaget igenom blir det från och med 31 december 2024 endast tillåtet att köra i området med elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon (som uppfyller utsläppsklass Euro 6). Laddhybrider är ej tillåtet, om det inte rör sig om ett tungt fordon som uppfyller utsläppskraven Euro 6.

 

Undantag görs ej för taxifordon eller leveranser, däremot för vård och omsorg, säkerhet och samhällsservice.

 

Under första halvan av 2025 ska beslut tas om eventuell utökning av området.

← Tillbaka