NF Fleet är ett joint venture mellan
Nordea Finance och ALD Automotive

Ändringar i klimatbonusen föreslås fr.o.m. 1 juli 2022

Igår publicerades så en promemoria från Miljödepartementet med en ”remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar”, som tillsammans med liggande förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärdet och justerade malusnivåer bildar ramverket för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

 

Förslag: justerad bonus fr.o.m. 1 juli 2022

(förslag om ändrad nedsättning av förmånsvärde för klimatbonusbilar föreslås träda i kraft samma dag)

 • CO2-gräns för klimatbonusberättigande sänks från 60 till 50 g CO2/km
 • Bonus får ges för en bil vars nypris (det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden) uppgår till högst 700 000 kr
 • Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att 1. multiplicera talet 300 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 20 000. Dvs en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus 300 = 19 700 kr. En bil med 40 g CO2/km får en bonus på 20 000 minus (40x300=12 000) = 8 000 kr.
 • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås fortsatt vara 70 000 kr
 • Gasbilar fortsatt bonus på 10 000 kr
 • Det lägsta bonusbeloppet sänks från dagens cirka 10 000 kr till 5 000 kr

 

Förslag: justerad bonus fr.o.m. 1 januari 2023

 • CO2-gräns för klimatbonusberättigande sänks från 50 till 30 g CO2/km
 • Bonus till bilar med utsläpp om högst 30 g CO2/km
 • Bonusen är det antal kronor som bestäms genom att 1. multiplicera talet 167 med det antal gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut, och 2. subtrahera resultatet enligt 1 från talet 10 000. Dvs en bil med 1 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus 167 = 9 833 kr. En bil med 20 g CO2/km får en bonus på 10 000 minus (20x167=3 340) = 6 660 kr.
 • Bonus för bilar med 0 g CO2/km föreslås vara 50 000 kr
 • Gasbilar fortsatt bonus på 10 000 kr
 • Det lägsta bonusbeloppet föreslås vara cirka 5 000 kr

 

 

 2021

2022

2023

Maximal bonus (kr)

70 000

70 000

50 000

Lägsta bonus (kr)

10 000

5 000

5 000

Gräns för att erhålla bonus (CO2 gram/km)

60

50

30

Bonus gasbil (kr)

10 000

10 000

10 000

Högsta bonus laddhybrid (kr)

45 000

20 000

10 000

Källa: Regeringskansliet

Läs hela promemorian här.

 

Förslag: justerad malus fr.o.m. 1 juni 2022

I början av februari lämnade regeringen en proposition om nya malusbelopp och-nivåer som föreslås gälla fr.o.m. 1 juni 2022. Beloppen är oförändrade från tidigare remisser och skulle innebära att alla nya bilar, registrerade 1 juni 2022 eller senare, som släpper ut 76 g CO2 eller mer per km blir föremål för malusskatt.

 

Malus idag

 

Malus förslag fr.o.m. 1 juni 2022

 

CO2/km

Malus/g CO2/km Malus/g
61 - 90 g 0 kr 51 - 75 g 0 kr
91 - 130 g 107 kr/g 76 - 125 g 107 kr/g
131 g - 132 kr/g 126 g - 132 kr/g

← Tillbaka