NF Fleet är ett joint venture mellan
Nordea Finance och ALD Automotive

Ändrad nedsättning av förmånsvärden för miljöanpassade bilar

Riksdagen sa i veckan ja till regeringens förslag om att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar så att nybilspriset sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik. Hittills har nedsättningen av förmånsvärdet baserats på närmast jämförbara bil då det i begynnelsen av nedsättningen oftast var så att den miljöanpassade varianten hade ett bensin- eller dieseldrivet modellsyskon som fick agera jämförelse. Sedan dess har utvecklingen gått undan och idag är nya miljöanpassade modeller som sätts på marknaden oftast utan denna "närmast jämförbara bil" vilket resulterat i att förmånsvärdet blivit uppskattat och fiktivt.

Fr.o.m. den 1 juli 2022 sätts förmånsvärdet istället ned med fasta schabloniserade belopp utifrån bilens miljöteknik:

  • 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar
  • 140 000 kronor för laddhybrider
  • 100 000 kronor för gasbilar
  • Ingen nedsättning för elhybrider eller etanoldrivna bilar

Lagändringen berör endast bilar med ovanstående teknik som registreras fr.o.m. 1 juli 2022, befintliga bilar påverkas inte. Nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris, vilket innebär att en elbil med ett nybilspris på 600 000 kronor max kan få en nedsättning med 300 000 kronor.

Fler saker som påverkar tjänstebilen under sommaren 2022:

← Tillbaka